Protecció de dades

PROTECCIÓ DE DADES

RESPONSABLE
(del tractament)
Promoció i manteniment d’habitatges, SL
CIF:B62651880
Dir. Postal:Provença, 289, Pral. 2
08037 BARCELONA
Telèfon:932187846
Correu elect:admin@rentaflat.org
Pàgina web:http://www.rentaflat.org/
REPRESENTANT
(del responsable)
És el mateix responsable o el seu representant legal, si escau.
DPDNo es contempla cap delegat de protecció de dades (DPD), ja que no és necessari a causa del tipus de tractaments que es realitzen i als resultats obtinguts en l’anàlisi de riscos previ que s’ha realitzat.
FINALITAT
(del tractament)
Prestar-li el servei que ens ha sol·licitat en cadascun dels formularis de contacte.Informar i gestionar les activitats, serveis i productes que hem oferit i els sol·licitats i contractats, així com informar de les novetats que es vagin produint en aquests, no sent utilitzats per a altres finalitats.
Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui el seu interès pels nostres serveis, així com si escau la relació contractual i no ens informi del seu interès a eliminar-los.
Les seves dades no seran tractades amb la finalitat de realitzar decisions automatitzades, ni d’elaborar perfils.
LEGITIMACIÓ
(del tractament)
Base jurídicaEl consentiment de la persona interessada. Aquest consentiment reuneix els requisits exigits pel RGPD. I es faculta a l’interessat de sistemes per retirar el consentiment prestat.
DESTINATARIS
(de les dades)
Cessió de dades.No es realitzen cessions de dades, excepte que existeixi una obligació legal.

No es considera cessions de dades les dades comunicades als Encarregats de tractaments ni a persones que actuïn sota la dependència del responsable.

Transferències a tercers païsosNo es realitzen transferències internacionals de dades.
DRETS
(dels interessats)
Es poden exercir els drets de: accés, rectificació, supressió, limitació i oposició, dirigint-se a la següent adreça: admin@rentaflat.org

En cas de no satisfer els seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Agència de protecció de dades: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formreclamacionderechos/reclamacionderechos.jsf

PROCEDÈNCIA
(de les dades)
Font de les dadesLes dades són facilitades pel mateix usuari.
Les dades facilitades per l’usuari conformen tractaments d’escàs risc per als drets i llibertats de les persones.
Informació addicionalPot consultar informació addicional i detallada sobre la nostra política de Protecció de Dades en: http://rentaflat.org/avis-legal/